Ηλεκτρολογικά

  • Αντικατάσταση μπαταρίας
  • Επισκευή μίζας
  • Εγκατάσταση Paraktronic
  • Αλλαγή λαμπτήρων Led & Πυρακτόσεως